YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Fotoudsnit af kort over

Mierløse Byes Jorder 1784.

 

 

 

                                         Velkommen til den nye hjemmeside for

                                                 Tveje Merløse landsby, sogn og kirke.

               Følgende er indtastet den 14. dec. 2014 kl. 14.21: Jeg har bragt i erfaring,

             at udbyder One.com omlægger deres Web-creator/editor til en anden udgave,

          der desværre har den egenskab, at den flytter rundt på billeder og tekst til billeder,

   så disse står "hulter til bulter". Dette"hackerangreb" kan jeg desværre ikke gøre noget ved.

 

 

 

                   Hjemmesiden er som en bog bestående af mange kapitler placeret på øverste linie,

            og kan ses, ved at pege på bjælken nederst, holde venstre musetast nede og træk mod højre.

                  Den side der skal ses, markeres på den øverste linie med venstre musetast.

 

                                                              

                                                       Dette er et gammelt foto fra ca 1870-1880                                 Luftfoto af Tveje Merløse Landsby

                                                         lev. af Thorkild Poulsen Langagergaard                                 fotograferet af Erik Jensen, august 2012

                                                          (til venstre skimtes taget af smedien).

 

    

 

Hjemmesiden vil forsøge at indsamle så mange oplysninger som muligt om landsbyen og dens omegn, men også om kirken, og der vil blive indhentet oplysninger mange steder fra,

baseret på læsning af meget tilgængeligt materiale og samtale med mange personer, så måske vil der mangle kildeoplysninger forskellige steder, hvilket vil være utilsigtet.

Der vil forhåbentligt komme mange opdateringer, så der hele tiden vil være noget nyt at læse, eller se på. Der sættes hellere et billede for meget på, end et for lidt.

Alle, der har oplysninger evt. billedmaterialer både fra gammel, men også nyere tid, eller hvis der er forkerte oplysninger, er velkommen til at sende dem til mailadressen:

amica07leisure@hotmail.com eller hvem der måtte være webmaster en gang, så vil vi forsøge at implementerre disse.

 

PS. Efter at have rundsendt en mail til næsten samtlige beboere i Landsbyen, er der kommet en meget fin positiv respons,

så mange oplysninger og hjælp vedr. billeder og deres scanning er med hjælp fra disse. Mange fotos og scanninger er med stor hjælp fra Erik Jensen, Tveje Merløse nr. 7.

 

Blå tekst vil de fleste steder være tilføjelser efter april 2012.

Her er lidt stemningsbilleder fra den 4. maj 2012 fotograferet af Erik Jensen.

  

                                             

Omtale af de enkelte ejendomme er ved delvis hjælp fra de nuværende ejer/beboer, men også en del arkiv-materiale.

Jeg har ikke forestillet mig at hjemmesiden har alle oplysninger med.

 

Fra ca. den 1. maj 2012 er hjemmesiden venligst overtaget af Menighedsrådet. 

Der vil blive udarbejdet en kopi i A 4 ark, som afleveres til Lokalhistorisk Arkiv, Holbæk,

samt enkelte relevante til det Lokalhistoriske Arkiv i Udby, Tuse Næs.

 

Hvis hjemmesiden skal have nogen mening må der ikke slettes nogen oplysninger, men selvfølgelig gerne tilføjes nye med angivelse af,hvem,

der er ophavsmand til de nye opslysninger samt dato for tilføjelsen. 

 

Er der sat en farvet kant rundt om et billede er det et link til det billedet forestiller, f.eks. nedenunder til sognets hjemmeside,

eller en "grøn" tekstfarve, så kommer man direkte til den pågældende side.

 

Der tilføjes undervejs tekst og billeder vedr. forskellige oldtidsfund. Disse kan ses enten under Tveje Merløse land & by, eller Kloakering.

Nederst er et link til min private mailadresse.

 

Som det kan ses øverst er der mange sider, så for en oversigts skyld fat bjælken nederst og træk mod højre for at se alle siderne.

Af kildemateriale skal især fremhæves:

Lokalhistorisk arkiv = "Stadsarkivet" på 1ste sal Holbæk Bibliotek, findes flere gode beskrivelser, hvorfra jeg har hentet megen viden,

med forbilledlig hjælp fra personalet, arkivar Peter Blumensaadt og arkivassistent Lis Pedersen.

Albert Thomsen, Holbæk Købstads Historie, Bind I og II årg.1936-1937.

Henrik Schovsbo`s hefte, ”Tveje Merløse kirke” vedr. kirkens 100 års jubilæum 1995 efter restaureringen.

K. Klarskov Nielsen x), som har skrevet bl.a. tre blå hefter/bøger, hvoraf kan nævnes:

Historien om Tveje Merløse Kirkes Historie - Kalkmalerier - Skolen i Tveje Merløse sogn m/indlagt løse A4 kopier, samt

Historien om Tveje Merløse By - Ledshuse og Fattighuse.

Gads Forlag: De Danske Kirker. 

Forlaget Danmark, biblioteks grp.71.86: Danske Kirker og Klostre set fra luften. 

A. Knudsen: Tveje Merløse Kirke 1896 -

Kr. Krarup, biblioteks grp. 27.67: Levende Stene eller som bogtitlen er:"Tveje Merløse Kirke og Menighedsliv i Holbæk 1880-1925

Trap Danmark., Danmarksbeskrivelse III, side 235

Kapt. E. Madsen, Sjællandske Stednavne.

F. R. Friis fra Bechs Enkes forlag, biblioteks grp. 46.4(måske nu på Lokalhistorisk Arkiv): "Bidrag til Holbæks Historie" fra 1875.

(Den kan være svær at finde, da den er meget lille).

Graver Magnus Andersen og hans scrap-bøger.

Kirkeværge Enok Rønne-Rasmussen.

Samtale med nulevende personer:

 

Der er fundet et hefte udgivet i august 2000 af tidligere kirkeværge Enok Rønne-Rasmussen, med titlen: "Tveje Merløse kirke Kirkeloft og avisklip"

Hvad kirkeloftet gemmer, er fra kirkens "private" museum. Oversigten er udarbejdet af Enok Røne-Rasmussen efter informationer fra Magnus Andersen.

Avisklip fortæller kirkehistorie med forhenværende graver Magnus Andersen´s scrap-bøger som kilde. Avisklip er fra 25/1 1954 til 23. oktober 1999.

Heftet vil blive arkiveret dels hos menighedsrådet, dels hos Lokalhistorisk arkiv, idet der tages kopier. Det foreligger også i digital udgave til PC, derfor laves en ny side

til hjemmesiden med titlen: "Kirkeloft og avisklip"

 

x) Januar 2014 har jeg modtaget en del skriftligt materiale, bl.a. en spiralindbundet bog, hvori K. Klarskov Nielsen har samlet sit materiale. Denne bog er meget anbefalelses-

værdig at læse. Ligeledes er en del lysbilleder/dias modtaget. Dette vil blive afleveret på Lokalhistorisk Arkiv, Holbæk Bibliotek. 

 

x) Marts 2014 har jeg fundet nye oplysninger vedr. gårdmandsfamilier, der vil forøges indpasset i evt. nuværende gårdsmedefamilier, samt vedr.

smedefamilier i Tveje Merløse, disse vil blive tilføjet under matr. nr.9a og 9b da disse begge har været bolig for smedefamilier.

Se også under Tveje-Merløse landsby vedr. oplysninger fra Family Seach Center , Australien.

 

Lidt morgenstemning den 13. januar 2014

      

Der er tilføjet nye ting under Kirke & Kirkegård vedr. det nye "langhus", samt under bybilleder hvor byens nye Verdensmester er afbildet.

 

Link til Tveje Merløse sogns hjemmeside (klik på billedet):      

     

 

Til Top:

Med venlig hilsen Karlo V. Andersen, Tveje Merløse okt./nov. 2011  Mailadresse:  amica07leisure@hotmail.com