YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 

Kors sat ca 200 m ud ad kirkestien

til minde om Mosquito FBIV DZ407

 

 

 

                                           Fra Tveje  Merløse Kirke´s historie

                                               Mosquito FBIV DZ407 crashed Tveje Merløse 27/1-1943

 

                                                                                         

                         The aircraft belonged to RAF 105 Sqn. Bomber Command and was coded GB-R. T/O 14:26 Marham. OP: Burmaister & Wain, Copenhagen.


When heading towards west after the attack DZ407 piloted by Sgt James George Dawson and Navigator Sgt Ronald H. Cox flew low to avoid the German flak.

When passing over Tveje-Merløse DZ407 hit a tree which tore part of the wing of. The aircraft continued across the village pond where it hit some electrical wires

which started a fire which again caused the aircraft to explode at 17:13 hours killing both crew members. The wreckage was spread over 500 x 400 metres.

Det flak der omtales kan muligvis være fra den tyske forlægning, der lå ude i St. Grandløse, eller piloten viste der var en "lyttepost" ude på Sandbakkevej i Vipperød..

          

Vragdele fra flyet, der lå spredt ud over marken vest for Kirkestien, blev hurtigt samlet sammen af tyskerne og lagt på

græsplænen mellem søen, "Hospitalet", nr. 16, og Rudolf/Viola´s hus, Tveje Merløse nr. 4, der ses på billedet. i højre side. 

 

 Lidt vragdele fotograferet af Frihedsmuseet.

 

 

The flyers were laid to rest in Tveje-Merløse cemetery on 30/1-1943.

 

 

   Ved siden er en grav for frihedskæmper Hans Christian Martin Jacobsen

A German field priest officiated at the graveside ceremony.(personlig kommentar: Flot at man kunne ære en modstander.)

 

 

                            Major Sonntag                                                   and a German guard of honour fired a salute.

A speech was held by the German Fliegerhorstkommandant of Værløse Major Sonntag,

Sources: RL 19/455, AS 9-83, Tveje-Merløse church office, LBUK, BCL. 

Den tyske kommando havde forbudt lokalbefolkningen at deltage, derfor valgte graver/sognet, at graven skulle være her lige indenfor

den "rigtige" eller oprindelige hovedindgang, så beboerne kunne stå udenfor og følge ceremonien. Det hvide hus til højre i billedet er

det gamle kapel, der var bygget sammen med muren, men nu nedrevet i forbindelse med bygning af det nye kapel og materialebygning

 

   

Mindekors sat ude på Kirkestien ca. 200 m mod Langerød. Pigens navn er nævnt Gitte, og Bredmosegård ses bagerst til venstre med Kirken midt i.

Korset er sat af  Valdemar Nielsen, daværende Gdr. på Højagergaard og vedligeholdes med mellemrum fra menigheden/sognets side.

Kilde til farvefoto af kors: Rolf Larsen, se www.Holbaekonline.dk . Andre billeder er fra hjemmesiden Mosquito FBIV DZ 407. Siden kan evt. Googles. Se Plan 133.

Korset positionen er:

GEO:WGS84 - 55 41,539 N - 011 41,365 E  -  Arkæologisk: UTM-nettet 32 U- 6175434 N - 0669438 E  -  Fra en hjemmeside: 550 69,302 N - 110 69,209 E.

 

                  

På stenens opadvente vestlige side er indhugget V N      og på den østlige side er indhugget G H                                      Korset står i skellet mellem Højagergård og Bredmosegård. 

V N må stå for Valdemar Nielsen, der satte korset i fællesskab med gdr. Gunnar Hansen, der var ejer af Bredmosegård.          ca. 200 m fra den røde lade, der tilhører Højagergård.

                                                                                                                                                                       Den hvide bygning og hovedbygningen mellem træerne er Bredmosegård (ConCura). 

Dato på korset er: 27 / 1  1943  Foto og tilføjelse den 30. april 2012.

 

I Danmark har der gennem alle årene siden befrielsen været tradition for at afholde mindehøjtidligheder den 4. maj aften og gerne i forbindelse med aftenudstjeneste.

Det har ligeledes været en tradition at sætte lys i vinduerne, for at markere overgangen fra mørklægningstiden (p.g.a. flyene ikke skulle kunne se bebyggelserne) til den

lysere og mere normale tid. Gennem de sidste mange år, er det blevet færre og færre, der holder traditionen med lys i vinduerne i hævt, måske fordi den ældre generation,

der kan huske eller har fået fortalt bliver færere. Efterfølgende aftenbilleder er fra den 4. maj 2012 fotograferet af Erik Jensen, Tv. Merløse.

  

                                                                                       Tveje Merløse Kirke fotograferet den 4. maj 2012 ca. kl. 2145 af Erik Jensen, Tveje Merløse.

Der har tidligere i menighedsrådet været diskuteret om at sætte udvendig belysning på kirken, evt. "nøjes" med at tænde lyset inde i kirken. Her kan man se hvordan det virker.

Der er andre aftenbilleder på siden om Bybilleder.

 

Herunder er er et link til en video vedr. flystyrtet 

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/euNtLyGCd80" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 med kilde: Rolf Larsen, www.holbaekonline.dk

 

Vedrørende tilsyn med Krigsgrave og -mindesmærker er der indgået en overenskomst mellem Det britiske Statssamfund og den Danske regering.

se: www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=72303 (tilføjet april 2012). Kilde: www.airmen.dk

 

Vedrørende vedligeholdelsen er det kirken der sørger for dette, ligesom med andre fredede gravminder.(jvf. graver Jess Sørensen).

 Vinterudsmykning 2010       Vinterudsmykning 2011

 

  

                      TRO   -    True                                                                                                    HÅB  -   Hope                                                                          KÆRLIGHED - Love

                                                                                                                          Disse tre vinterudsmykninger er fra 2011.

 

Bekendtgørelsen er udfærdiget på dansk og engelsk i København, den 22. februar 1954 og ifølge artikel 5 i overenskomsten træder denne i kraft den 24. marts 1954     

 

Tilbage til TOP:

 

Karlo V. Andersen, Tveje Merløse 18, 4300 Holbæk. nov/dec.2011 - april 2012